"You Can’t Protect What You Don’t Know"

Data Security and GDPR

Cyberbezpieczeństwo Przemysłowe SCADA, DCS, PLC
Zarządzanie Ryzykiem dla ICS/OT
Industrial Security & Governance
Bezpieczeństwo Systemów Sterowania w Praktyce !

Baza wiedzy wyczerpująca tematykę Bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo Przemysłowe systemów ICS/OT
i Zarządzanie Ryzykiem Organizacji

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz istotniejszem zagadnieniem i priorytetowym działaniem dla wielu przedsiębiorstw i organizacji. Problem ten bowiem nie dotyczy już wyłącznie dostawców i użytkowników infrastruktury krytycznej. W zasadzie każdy obszar biznesu jest narażony na poniesienie strat finansowych w wyniku cyber incydentu.

Bezpieczeństwo ICS/OT w ujęciu standardu IEC 62443
(dawniej
ISA99), NIST CSF
& Best Industrial Practisies
Wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej

Cyberbezpieczeństwo Przemysłowe, o tym właśnie jest ten portal. O tym jak bardzo środowisko IT jest odmienne od specyfiki i uwarunkowań otoczenia produkcyjnego ICS/OT. Porozmawiamy też o tym jak bardzo OT nie lubi IT i/lub Security. Wskażemy metodologie budowy spójnej polityki bezpieczeństwa i zarządzać ryzykiem, zrozumieć ICS/OT Security, Cyberbezpieczeństwo.

Blogownie
Najciekawsza porcja danych, niusów se świata Cybersecurity, Standardów, Rozwiązań, Włamów do systemów ICS/OT
project X
Coś specjalnego. Więcej szczegółów we właściwym momencie ale z pewności będzie o ICS/OT Security

(keynote) Speaker

Wsparcie merytoryczne przy budowaniu planu kształcenia, artykuły, prelekcje. Editor Text writer, Copywriter