Patch Management – Zarządzanie podatnościami ICS/OT (part 2/4)

Zarządzanie podatnościami w środowisku produkcyjnym dla urządzeń automatyki przemysłowej ICS oraz urządzeń infrastruktury OT. Dlaczego automatyczny patch management nigdy nie powinien być stosowany dla środowiska ICS/OT? Seria wpisów "Patch Management" - part II

Czytaj dalej Patch Management – Zarządzanie podatnościami ICS/OT (part 2/4)

Vulnerabilities – podatności w ICS/OT – wprowadzenie (part 1/4)

Artykuł opisuje istotę podatności (ang. vulnerabilities) a więc dziur i luk w systemach komputerowych, systemach sterowania infrastruktury ICS/OT. Przemysłowe systemy sterowania ICS/OT (ang. Industrial Control System, Operational Technology) odgrywają kluczową rolę w skali przedsiębiorstwa, organizacji, regionu, kraju i w końcu infrastruktury kontynentu czy sieci globalnej. Na każdym z wymienionych szczebli współpracują one z systemami komputerowymi, zarządzając procesem wytwórczym maszyn i urządzeń, przetwarzania informacji z procesu wytwarzania energii, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Czytaj dalej Vulnerabilities – podatności w ICS/OT – wprowadzenie (part 1/4)

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania