Akademia ICS by ISSA 18.11.2020 #2

Akademia ICS by ISSA 18.11.2020 #2

Akademia ICS w ramach działalności ISSA Polska

W dniu 21.10.2020 ISSA Polska zainicjowała serię eksperckich spotkań dotyczących bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterownia (ang. Industrial Control Systems). Poprzednia seria spotkań z przełomu 2019/2020r. została przerwana przez nasilająca się sytuacje epidemiologiczną i lockdown.

Nie mniej jednak, ISSA Polska, dostrzegając istotę zagadnień związanych z sieciami ICS/OT, podejmuje próbę szerzenia wiedzy w tej dziedzinie. Co więcej,  podjęto decyzję o organizacji serii spotkań, warsztatów i forum dyskusyjnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa informacji organizacji.

„You can’t protect what You don’t know”

Akademia ICS by ISSA Polska #2
Akademia ICS by ISSA Polska – spotkanie #2 – wprowadzenie do systemów sterowania

Akademia ICS w dniu 18.11.2020 została poprowadzona jako spotkanie ekspertów.  ISSA Polska zaprosiła do współpracy merytorycznej p.Piotra Bilskiego, który związany jest z przemysłem petrochemicznym i chemicznym na co dzień.

Spotkanie w formie prezentacji i wymiany doświadczeń z p.Piotrem było przybliżeniem specyfiki systemów produkcyjnych, obszarów ICS/OT – realiów przemysłowych. Rozmowa ukierunkowana została pod kątem opisu procesów sterowania i komponentów systemu. W ramach 1,5h prelekcji słuchaczom przybliżona została charakterystyka poszczególnych systemów i typów układów sterowania SCADA, DCS. Prowadzący wskazali również na uwarunkowania dla produkcji dyskretnej opartej o PLC oraz PAC. Prowadząc spotkanie i dyskusję z Panem Piotrem dzieliliśmy się praktycznymi przykładami zaczerpniętymi z przemysłu, wiedzą z zakresu sensoryki, urządzeń wykonawczych oraz jednostek sterujących – sterowników PLC z zaszytymi funkcjami regulacji, obsługi dyskretnych protokołów przemysłowych.  

Współzależność poszczególnych sektorów i branż w ramach infrastruktury krytycznej i świadczenia kluczowych usług

Pierwsza część zdalnego spotkania to zagadnienia i istota bezpieczeństwa przemysłowego.  W dalszej kolejności, poprosiłem Piotra by skupił się na różnicach w systemach sterowania oraz podstawach automatyki przemysłowej. 

System sterowania oparty na komunikacji szeregowej – istota i ograniczenia

Końcowa część spotkania to jak zwykle  rozmowa ze słuchaczami oraz panel dyskusyjny. Rozmówcy zasygnalizowali potrzebę pogłębienia wiedzy z zakresu komunikacji bezprzewodowej np. WirelessHART, ZigBee wg. standardu IEEE 802.15.4 lub protokołu ISA100.

Ten temat i zagadnienia Akademia ICS zrealizuje w ramach odrębnego i dedykowanego spotkania, tymczasem w grudniu spotkanie w formie pokazu Demo, które będzie dotyczyć narzędzi inżynierskich wykorzystywanych w codziennej pracy automatyków i służb utrzymania ruchu.

Kolejne spotkania Akademii ICS

Spotkania w ramach Akademii ICS odbywają się w cyklu miesięcznym, co 3 środę miesiąca. Z racji na uwarunkowania i panującą pandemię, dominuje forma zdalna.

Budując społeczność ICS/OT – IT Security najważniejsza jest wymiana doświadczeń i networking uczestników. To również w pełni wpisuje się w DNA Akademii. Nie mniej jednak ze spotkaniami stacjonarnymi i późniejszymi rozmowami w części nieoficjalnej spotkań – chwilkę poczekajmy (…Covid19).

Dodaj komentarz